Uitleg KredietinformatieRapport

CreditChecker biedt met de KredietinformatieRapporten accurate, actuele kredietinformatie op een eenvoudige en overzichtelijk wijze.

De KredietinformatieRapporten bevatten alle elementen die u nodig heeft om een goede afweging te maken. U vindt hier achtergrondinformatie en verdere uitleg van deze elementen.

1. Algemene gegevens
Hier vindt u de officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van het bedrijf. De meest voorkomende redenen voor het ontbreken van algemene gegevens staan vermeld in onze FAQ.
Mocht een bedrijf niet (meer) actief zijn, dan staat er ‘out of business’ vermeld.

2. Kredietlimiet
De kredietlimiet staat voor de hoogste waarde in diensten en goederen die door CreditChecker voor een modale klant wordt aanbevolen. Deze kredietlimiet wordt bepaald op basis van de sector waarin het bedrijf actief is, de omvang, de financiële sterkte van een bedrijf, het risico en betaalgedrag. CreditChecker geeft hier advies welke kredietlimiet is aan te bevelen.

3. Algemene bedrijfskenmerken
Onder dit kopje vindt u gegevens als de oprichtingsdatum, registratienummer en -plaats, de rechtsvorm van de onderneming, de naam van de algemeen bestuurder, de functietitel, het aantal werknemers (indien bekend) en de voornaamste bedrijfsactiviteit.

4. Risicoprofiel
Op basis van meer dan 30 risico-indicatoren bepaalt CreditChecker het risicoprofiel van een bedrijf: hoe hoog is het risico op faillissement? Het metertje laat zien of dit risico hoog, gemiddeld, laag of minimaal is. Zo ziet u in één oogopslag wat het risico is.

5. Betalingsgedrag
CreditChecker analyseert zeer zorgvuldig het betalingsgedrag van bedrijven en ondernemingen. Deze analyse wordt continue geüpdatet. In het metertje wordt grafisch weergegeven of het bedrijf de gestelde betalingstermijn (ruim) overschrijdt of overschrijdt, of (ruim) binnen de gestelde betalingstermijn betaalt.

6. Financiële gegevens
In dit veld vindt u de laatste balansdatum, het netto eigen vermogen van het bedrijf, het werkkapitaal, en de omzet- en winst/verliescijfers (waarbij de netto winst na aftrek en belastingen wordt getoond).
Het kan zijn dat niet alle informatie wordt getoond. De meest voorkomende redenen voor het ontbreken van gegevens staan vermeld in onze FAQ.

7. Concernstructuur
Hier staat weergegeven of en hoe de structuur van het bedrijf is opgebouwd, indien beschikbaar. Dit geldt alleen voor KredietinformatieRapporten van bedrijven binnen de Benelux.